Passér gaden. Åbenbart.

Det er jo vældig, vældig fint, at man sådan kan få en sag helt op på socialministerens bord, stille spørgsmål og få svar i Folketingets Socialudvalg.

Folketingets Socialudvalg
Dato: 22. maj 2013
Under henvisning til Folketingets Socialudvalgs brev af 23. april 2013 følger hermed social- og integrationsministerens endelige svar på spørgsmål nr. 231 (SOU Alm. del). Spørgsmålet er stillet efter ønske fra Karina Adsbøl (DF).

Spørgsmål nr. 231:
”Ministeren bedes kommentere dette indlæg angående Frederiksbergs Kommunes håndtering af sagen om Astrid og Noah med henvisning til http://www.caremaker.dk; ’Hjælp med Astrids sag mod Frederiksberg’, og vurdere om ministeren vil foretage sig noget i sagen.

Svar:
Det berører mig meget at læse om Noah og hans mor Astrids situation. Jeg har stor forståelse og respekt for forældre til børn med handicap, for jeg ved, at mange dagligt har store udfordringer og løser en stor og vanskelig opgave, som de naturligvis ikke skal stå alene med.

Derfor skal kommunerne naturligvis også sørge for at give den nødvendige støtte og hjælp inden for lovgivningens rammer.

Som minister kan jeg ikke afgøre konkrete sager eller pålægge kommunen at træffe en bestemt afgørelse.

Generelt kan det om retstilstanden vedrørende udmåling af tabt arbejdsfortjeneste oplyses, at hjælp efter servicelovens § 42, stk. 1, udmåles efter en konkret og individuel vurdering af barnets behov.

Ydelsen er betinget af, at det er en nødvendig konsekvens af den nedsatte funktionsevne, at barnet
passes i hjemmet, og at det er mest hensigtsmæssigt, at det er moderen eller faderen, der passer det.

Hvis en kommune vurderer, at der på baggrund af ændrede forhold skal reduceres i et antal bevilgede timer til pasning af et barn i hjemmet, skal den træffe en begrundet afgørelse om, hvorfor færre timer vurderes som tilstrækkeligt til at dække det aktuelle pasningsbehov.

I kommunes vurdering af familiens behov, skal den foretage en helhedsvurdering af familiens forhold, herunder også hensynet til de øvrige søskende.

Kommunen skal behandle ansøgninger og spørgsmål om hjælp i forhold til alle de muligheder, der findes for at give hjælp efter den sociale lovgivning, herunder også rådgivning og vejledning.

Det oplyses i indlægget på http://www.caremaker.dk, som der henvises til i spørgsmålet, at der er klaget over kommunens afgørelser om tabt arbejds-fortjeneste og aktindsigt.

En kommune skal naturligvis rette sig efter Det Sociale Nævns afgørelse.

Sker dette ikke, kan spørgsmålet indbringes for det kommunale tilsyn hos Statsforvaltningen.

Karen Hækkerup

Jeg ved bare ikke helt, hvad jeg skal bruge svaret til.

Andet end at Astrid kan få en ren røv at trutte i, hvis hun kan tørre sig selv?

Reklamer

One thought on “Passér gaden. Åbenbart.

Skriv et svar

Udfyld dine oplysninger nedenfor eller klik på et ikon for at logge ind:

WordPress.com Logo

Du kommenterer med din WordPress.com konto. Log Out /  Skift )

Google photo

Du kommenterer med din Google konto. Log Out /  Skift )

Twitter picture

Du kommenterer med din Twitter konto. Log Out /  Skift )

Facebook photo

Du kommenterer med din Facebook konto. Log Out /  Skift )

Connecting to %s